Hoi!

Ik ben Sjoerd

Ik wil graag ...

thuis blijven wonen, met passende zorg, met familie en vrienden
Sjoerd
Sjoerd in de loop der jaren

ouderinitiatief

Samen thuis en begeleid wonen

De ideale, levensloop- en toekomstbestendige woonvorm voor onze zorgintensieve kinderen is wat ons betreft een kleinschalige woonzorgvoorziening. Samen met de ouders/familie (mantelzorgers) en in een groene omgeving met zo'n 10 tot 20 (jong-)volwassenen.
Thuis wonen aan de ene kant en gezamenlijk zorg inkopen aan de andere kant is nieuw. Wij zoeken dan ook contact met andere ouders/families die zich hierin herkennen en samen met ons een dergelijk woonzorgproject willen opstarten.
Speerpunten:

Eigen regie

100%

Gezellig

100%

Kleinschalig

100%

Met passende zorg en begeleiding

100%

Veilig

100%

Wat dan?!?

Ideeën

Zorg

Begeleiding en zorg

Enerzijds wordt de zorgvrager begeleid en verzorgd door diens eigen mantelzorger(s) (ouders/familie). Anderzijds kan binnen de gemeenschappelijke ruimten ingezet worden op professionele zorgverlening en groepsactiviteiten. Zo is een gezellig gemeenschappelijk leven mogelijk en tegelijkertijd worden mantelzorgers ontlast. Zij kunnen een zo gewoon mogelijk dagelijks leven invullen en optimaal van hun privacy genieten.

Boerderij

Dagbesteding

Zinvolle (belevingsgerichte) dagbesteding in het groen. Uitgangspunt is dat het hebben van een zinvolle dagbesteding voor iedereen een voorwaarde is voor goede kwaliteit van leven. Het versterkt het gevoel van eigenwaarde, je doet ertoe en je maakt nieuwe vrienden. Er zijn volop mogelijkheden tot beweging in de gezonde buitenlucht en er is altijd wat te beleven in de natuur. Dieren knuffelen, bloemen en fruit plukken, groenten oogsten om samen mee te koken enzovoorts.

Kangoeroewoning

Kangoeroewoningen

Een kangoeroewoning is een combinatie van twee zelfstandige woningen of wooneenheden onder één dak. De woonruimtes hebben elk een aparte voordeur én een intern afsluitbare verbindingsdeur. Zo kan zowel samen als apart gewoond worden. Aan de ene kant behoudt het gezin een gewoon leven met veel privacy, aan de andere kant is via de mantelzorgwoning professionele zorgverlening mogelijk zonder dat het gezin daarin betrokken wordt.

Collectief

Gedeelde smart is halve smart

Wanneer wij als zorgfamilies collectief zorg inkopen voor onze kinderen hebben wij het voordeel dat wij zelf kunnen bepalen hoe en door wie passende zorg wordt verleend. Een ander voordeel is de gezelligheid, participatie en verbinding die vanzelf ontstaan en dat de de lijntjes kort en de overheadkosten laag blijven. Ofwel, voor hetzelfde geld kan meer professionele zorg en begeleiding worden ingekocht.

Hoe dan?!?

Voorbeeld planning

2023

Medeinitiatiefnemers zoeken

Nader te bepalen regio
Gelderland/Midden-Nederland

De meeste ouderinitiatieven bestaan uit zo'n 10 tot 20 bewoners. Hierbij zijn de ouders/naasten verantwoordelijk voor het algehele reilen en zeilen van de stichting. Er wordt dan ook veel van de ouders/vertegenwoordiger verwacht. Samen met gemeente, evt. een woningbouwstichting en zorgverleners worden plannen gemaakt.

2023/2024

Organisatie opzetten

Ouders/naasten zijn in feite op elk vlak (eind-)verantwoordelijk. Er moet een dus bestuur worden gevormd en taken worden verdeeld. Hierbij valt te denken aan werkgroepen op het gebied van wonen, zorg, financiën, PR & communicatie, e.d. Wij komen vaak bijeen om elkaar te leren kennen, informatie uit te wisselen en te bouwen aan ons ideaal.

2025

Uitvoering woonconcept

Wanneer wij gezamenlijk hebben gekozen voor een bepaalde locatie (Gelderland/midden Nederland) en een woonconcept kan de uitvoering van start. Naast het inzamelen van extra gelden en sponsoring omtrent de inrichting van gemeenschappelijke ruimten e.d. kan de inkoop van kwalitatieve zorgverlening vorm krijgen.

2026

Verhuizen?

Het opzetten en uitvoeren van een ouderinitiatief duurt gemiddeld 3 tot 7 jaar. In de loop van de tijd zijn velen ons al voorgegaan en gezien het overheidsbeleid wat gericht is op collectieve woonzorgprojecten, mogen we er hopelijk vanuit gaan dat dat inmiddels verkort is. Kunnen we van 4 jaar uit gaan dan zullen we dit jaar nog verhuizen...

2027 => ...

Instandhouding

We zijn er nog niet. Hopelijk heeft iedereen het naar zijn of haar zin binnen Stichting Onder de Pannen en is er een goede sfeer onderling. Belangrijk wordt nu om de vinger aan de pols te houden en te (blijven) evalueren. En, waar nodig, veranderingen door te voeren. Laten we niet vergeten waar we het allemaal ook alweer voor doen: een toekomstbestendig, veilig en warm thuis voor hen die ons zo dierbaar zijn.

Nieuws

Het laatste nieuws:

Mikado

Uitnodiging VSO Mikado

Post

Oudleerlingen

04-Nov-2022

Van VSO Mikado kregen oudleerlingen een uitnodiging om bij te praten en ervaringen te delen. Een uitgelezen kans om ons ouderinitiatief onder de aandacht te brengen bij geïnteresseerden, dachten wij. Maar helaas besloot Mikado geen reclame te maken voor dergelijke acties wat natuurlijk wel een gemiste kans is voor ouders die op zoek zijn naar een toekomstige woonzorgvoorziening voor hun kind.

Beleidsplan Stichting onder de Pannen

Beleidsplan Stichting Onder de Pannen

Post

Beleidsplan

01-Jan-2023

Er is een start gemaakt met de conceptversie van het Beleidsplan Stichting Onder de Pannen. Gezien de grootte van het project is een dergelijke planning geen overbodige luxe. Wanneer we binnenkort al onze missies, visies en doelstellingen delen, kunnen we langzaamaan tot een definitieve versie komen.